Ochrona prywatności

Ochrona danych osobowych w sklepie internetowym BejkRoll

1. Firma TRAINING ONLINE s.r.o. z siedzibą w Pradze – Strašnice, Pod Rapidem 451/4, kod pocztowy 10000, numer identyfikacyjny 24162680, zarejestrowana w Sądzie Miejskim w Pradze, sekcja C, plik 184461 (zwana dalej „sprzedawcą „lub „administrator”) procesów w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych danych osobowych oraz o uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej: „Rozporządzenie”), następujące dane osobowe:

 • imię, nazwisko
 • adres mailowy
 • numer telefonu
 • adres
 • dane zakupu

2. Wyżej wymienione dane osobowe muszą być przetwarzane w celu realizacji zamówień i innej realizacji umowy, jeżeli między Tobą a sprzedawcą zostaje zawarta umowa kupna. Takie przetwarzanie danych osobowych umożliwia art. 6 ust. 1 lit b) Regulamin – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy.

Sprzedawca przetwarza te dane również w celu rejestracji umowy oraz ewentualnego przyszłego dochodzenia i obrony praw i obowiązków stron umowy. Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych następuje w ww. celu przez okres 10 lat od wykonania ostatniej części świadczenia wynikającego z umowy, chyba że inny przepis prawa wymaga przechowywania dokumentacji umownej przez dłuższy okres. Takie przetwarzanie jest możliwe na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) i f) Regulaminu – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora.

3. Wiadomości i inne komunikaty biznesowe mogą być przesyłane na adres e-mail lub numer telefonu kupującego, procedura ta jest dozwolona w § 7 ust. 3 ustawy nr 480/2004 Sb. o usługach społeczeństwa informacyjnego, jeżeli kupujący tego nie odrzuca. Wiadomości te można w każdej chwili w dowolny sposób zrezygnować z subskrypcji – na przykład wysyłając wiadomość e-mail lub klikając w link zawarty w wiadomości handlowej.

4. Twoje zadowolenie z zakupu ustalamy poprzez ankiety e-mailowe w ramach programu Zweryfikowane przez klientów, w który zaangażowany jest nasz e-sklep. Wysyłamy je do Ciebie za każdym razem, gdy dokonujesz u nas zakupu, jeśli w rozumieniu § 7 ust. 3 ustawy nr 480/2004 Dz. o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego, nie odmawia się ich przesłania. Przetwarzamy dane osobowe w celu przesyłania ankiet w ramach programu Weryfikowani przez klientów w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, który polega na sprawdzeniu Twojego zadowolenia z dokonanego u nas zakupu. W celu przesyłania ankiet, oceny Państwa opinii i analizy naszej pozycji na rynku korzystamy z procesora będącego operatorem portalu Heureka.cz; w tym celu możemy przekazać informację o zakupionym towarze oraz Twój adres e-mail. Wysyłając ankiety e-mailem, Twoje dane osobowe nie są przekazywane podmiotom trzecim dla ich własnych celów. W każdej chwili możesz sprzeciwić się przesyłaniu ankiet e-mailem w ramach programu Customer Verified poprzez rezygnację z dalszych ankiet korzystając z linku znajdującego się w wiadomości e-mail z ankietą. W przypadku wyrażenia sprzeciwu nie będziemy przesyłać dalej ankiety.

5. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się przez TRAINING ONLINE s.r.o., czyli administratora danych osobowych. Dane osobowe tego administratora przetwarzają także podmioty przetwarzające:

 • Usługodawcą jest EVici webdesign s.r.o., Petra Bezruče 139, 747 91, Štítina, numer VAT: CZ28598661
 • Dostawca usługi Heureka, obsługiwany przez Heureka Shopping s.r.o. z siedzibą pod adresem Karolinská 650/1, 186 00, Praga 8-Karlín

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich spoza UE.

6. Administrator nie posiada tzw. powiernika. Z administratorem można się skontaktować pod adresem e-mail info@bejkroll.com

7. Administrator danych osobowych, jako operator serwisu bejkroll.cz, bejkroll.sk, bejkroll.eu, bejkroll.com, wykorzystuje w tym serwisie pliki cookies.

Pliki cookies to krótkie pliki tekstowe, które witryna przechowuje na komputerze odwiedzającego i udostępniane przez przeglądarkę internetową za każdym razem, gdy użytkownik powraca na stronę.

Standardowe przeglądarki internetowe (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome itp.) obsługują zarządzanie plikami cookies. W ustawieniach przeglądarki można ręcznie usunąć poszczególne pliki cookies, zablokować lub całkowicie zabronić ich używania, można je także zablokować lub włączyć tylko dla poszczególnych stron internetowych. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o skorzystanie z pomocy przeglądarki.

Jeśli Twoja przeglądarka ma włączoną obsługę plików cookies, zakładamy, że wyrażasz zgodę na używanie plików cookies przez nasz serwer oraz plików cookies przez nasze podmioty przetwarzające.

Pliki cookies, które są tutaj wykorzystywane w celu:

   • mierzenie ruchu na stronie oraz tworzenie statystyk dotyczących ruchu i zachowań osób odwiedzających stronę
   • podstawowa funkcjonalność serwisu
  • Gromadzenie plików cookies w celach, o których mowa powyżej, można uznać za przetwarzanie danych osobowych. Takie przetwarzanie możliwe jest na podstawie podstawy prawnej – prawnie uzasadnionego interesu administratora i umożliwia je art. 6 ust. 1 lit. f) Regulamin.
  • Pliki cookies zbierane w celu pomiaru ruchu w serwisie oraz tworzenia statystyk dotyczących ruchu i zachowań osób odwiedzających serwis, oceniane są jako zbiorcza całość i w formie anonimowej, nie pozwalającej na identyfikację jednostki.
  • Gromadzone pliki cookies mogą być przetwarzane przez inne podmioty przetwarzające:
   • Dostawca Google Analytics, obsługiwany przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

8. Informujemy, że zgodnie z Regulaminem przysługuje Państwu prawo do:

  • w każdej chwili zrezygnować z wysyłania wiadomości handlowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na prawnie uzasadnionym interesie administratora,
  • zażądać od nas informacji o tym, jakie dane osobowe przetwarzamy,
  • zażądać od nas dostępu do tych danych oraz ich aktualizacji, poprawienia lub żądania ograniczenia przetwarzania,
  • zażądać od nas usunięcia tych danych osobowych, usuniemy je, jeśli nie będzie to sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa lub prawnie uzasadnionymi interesami administratora,
  • o przenoszeniu danych, jeżeli jest to zautomatyzowane przetwarzanie na podstawie zgody lub w związku z wykonaniem umowy,
  • zażądać kopii przetwarzanych danych osobowych,
  • skutecznej ochrony sądowej, jeżeli uważasz, że w wyniku przetwarzania Twoich danych osobowych z naruszeniem niniejszego Rozporządzenia zostały naruszone Twoje prawa wynikające z Rozporządzenia,
  • wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.